Historiske Trondheim

Velkommen til Anenettet

Dette nettstedet inneholder pr i dag mer enn 82.000 personer, som har utgangspunkt i Trøndelag, men som også dekker mange andre landsdeler, andre land, og også en del fra USA. OBS: De fleste kvinner er registrert med sitt PIKENAVN, og SOM ETTERNAVN ER STEDET MAN BLE FØDT OFTE BRUKT i perioden før faste etternavn ble vanlig, selv om de senere flyttet og ofte benyttet et annet "etternavn". Kontakt meg gjerne i forbindelse med endringer/andre kommentarer, epost heggre@7510.no, telefon 47897871. Med vennlig hilsen: Grethe Hegge 25.06.2020 .............................................................................................................................. In English:... This is a website with more than 82,000 persons, based in Trøndelag, Norway, but also covering other parts of Norway and other countries, and a lot in US. Please note: Women are registered with MAIDEN NAME and THE FARM NAME WHERE ONE WAS BORN IS OFTEN USED AS LAST NAME in the period before family surnames were established. Information / corrections may be sent to me on heggre@7510.no. Regards, Grethe Hegge - June 25th 2020.


Artiklene

feature 1 Olsen/Opsal-familien Albert Olsen var gift to ganger, først med Konstanse Bergitte Kristiansdatter Skadsberg (4 år), deretter med Alma Fredriksen. Han fikk tilsammen 14 barn, 4 av dem døde, 3 i Spanskesyken.

feature 2 Saasen-familien August Pedersen Saasen var gift to ganger, først med Anna Regine Raanes (4 år), deretter med Amalie Dorthea Kinberg. Han fikk til sammen 10 barn, men 3 av dem døde som små.

feature 3 Hegge (Mæhre)-familien Johan Petter Ludvigsen Hegge var gift med Sofie Marie Olsdatter Sæterhaug. De fikk 11 barn, men en pike døde som ung.

feature 4 Hvidsand-familien Jeg mangler bilde av Fredrik Bernhard Fredriksen Hvidsand (Bakken), derfor ser du her hans datter Astrid Fredrikke. Han var gift to ganger, først med Margrethe Knudsdatter Megaard, deretter med Nikoline Antonia Johansdatter Martinussen. Han hadde til sammen 7 barn og 1 adoptivsønn.

 
Ta kontakt

email imageHar du spørsmål eller kommentarer til informasjonen på dette nettstedet, ta gjerne kontakt. Vi ser frem til å høre fra deg.